FeltGIS / Sør-Hedmark Næringshage

FeltGIS får støtte

FeltGIS / Sør-Hedmark Næringshage

FeltGIS AS er en målbedrift hos Sør-Hedmark Næringshage utvikler digitale tjenester rettet mot skogbruket. Selskapet har nå gjennomført en emisjon som kan tilføre bedriften 10,3 millioner kroner

Emisjonen gjennomføres av Skagerak Maturo via investeringsfondet First Seed Hedmark. Fondet er etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune, med Skagerak Maturo som forvalter.

Gründer og daglig leder Isak Hasselvold startet selskapet i 2016 og har utviklet logistikk løsninger rettet mot Skogdata, som er skognæringens datasentral.  Systemet legger også til rette for at entreprenører og resten av skognæringen får tilgang til løpende oppdatering over produksjonen og muliggjør kommunikasjon uavhengig av maskinmerke.

Sør-Hedmark Næringshage v/ Håvard Brynjulvsrud har bistått FeltGIS med en spennende og god fremdrift.

Les saken på Shifter