Skip to content

Aktiviteskalender

23. november

18:00 - 20:00
Skal du starte en bedrift, eller ser etter muligheter for utvikling av eksisterende virksomhet? 

Torsdag 27. oktober

18:00 - 20:00
Har du planer om å starte en bedrift, eller ser etter muligheter for utvikling av eksisterende så bør du komme en tur til oss på Magnor, der vi opplyser om mye nyttig informasjon om dette.

Torsdag 27.10.2022

Kl. 10:00 - 14:00
Seminar og bedriftsbesøk for å sette fokus på bruk av tre i offentlige bygg - hvilke muligheter og utfordringer som møtes?

Torsdag 22. september

Kl. 10:00 - 14:00
Seminar: Tre som byggemateriale i Forretningsbygg og Svømmehaller. Tema: Bygg for framtida Seminaret & bedriftbesøket er for å øke trekompetansen i Innlandet.

11. oktober 2022

18:00 - 21:00
Med ny regjering oppstår nye mulige endringer av dagens skatteregler. Det forventes økning av både inntektsskatter og formuesskatt i årene fremover.

16/8-2022

12:00 - 16:00
EU endrer i disse dager forutsetningene for all utvikling i årene som kommer. Alle større bedrifter utvikler nå egne krav til bærekraft og tilpasning til miljøkrav etter EU´s regler