Skip to content

Aktiviteskalender

Torsdag 22. september

Kl. 10:00 - 14:00
Seminar: Tre som byggemateriale i Forretningsbygg og Svømmehaller. Tema: Bygg for framtida Seminaret & bedriftbesøket er for å øke trekompetansen i Innlandet.

11. oktober 2022

18:00 - 21:00
Med ny regjering oppstår nye mulige endringer av dagens skatteregler. Det forventes økning av både inntektsskatter og formuesskatt i årene fremover.

16/8-2022

12:00 - 16:00
EU endrer i disse dager forutsetningene for all utvikling i årene som kommer. Alle større bedrifter utvikler nå egne krav til bærekraft og tilpasning til miljøkrav etter EU´s regler

27/6 - 28/6 - 29/6 man-ons uke 26

09:14 alle dager
Vil du være med på årets sommerX, for barn som skal begynne på mellomtrinnet

23. mai 2022

12:00 - 14:00
Terrengmodeller, 3D-modeller, "fly-through"-videoer, høydekurver, tverrprofiler, avstandsanalyser,

11. mai

10:00 - 14:00
Velkommen til en studietur med fokus på "Flere kommunale bygg for lokale næringer"