Skip to content

Aktiviteskalender

27/6 - 28/6 - 29/6 man-ons uke 26

09:14 alle dager
Vil du være med på årets sommerX, for barn som skal begynne på mellomtrinnet

23. mai 2022

12:00 - 14:00
Terrengmodeller, 3D-modeller, "fly-through"-videoer, høydekurver, tverrprofiler, avstandsanalyser,

11. mai

10:00 - 14:00
Velkommen til en studietur med fokus på "Flere kommunale bygg for lokale næringer"

4. april

10:00 - 14:30
Velkommen til en studietur med fokus på "Flere kommunale bygg for lokale næringer"

25. mars

09:00 - 10:00
Patentstyret i samarbeid med Solenergiklyngen inviterer til bransjen til webinar for å øke kunnskapen om viktigheten

31. mai

09:00 - 11:00