Skip to content

Magnor Energy Center

Et opplevelsessenter med fokus på energispørsmål

Her er det mange muligheter for bedrifter å få bistand til utvikling av forskjellige tjenester innen energispørsmål, ta kontakt med Borge på tlf.: 454 82 922 eller en e-post: bn@shnh.no for ytterligere informasjon om hvilke muligheter vi kan tilby.

Sol som energikilde

Solenergi er gratis lys og varme. Energien overføres i form av solstråling, og er tilgjengelig over hele verden. Energien er relativt jevnt fordelt mellom alle land. Derfor kan solenergi utnyttes og bli den viktigste fornybare energikilden i framtiden. 

Solenergi kan utnyttes både til oppvarminig ved hjelp av en solfanger, og til å produsere strøm, enten ved hjelp av solceller eller i solvarmekraftverk. 

Vind som energikilde

Norge har meget gode vindressurser. Gjennomsnittlig vindhastighet over året for store deler av kysten og flere steder i innlandet kan være 7-9 m/s 80 meter over bakken. På steder med lokal akselerasjon (rygger og åser) kan vindhastigheten være over 9 m/s, men mange steder bremser komplisert terreng vinden og skaper turbulens. 

Vann som energikilde

Vannkraft representerer den største form for fornybar el-produksjon i verden, tilsvarende 16,5 % av den samlede kraftproduksjon i verden. 

Norge er verdens sjette største vannkraftprodusent og den største i Europa. Den norske vannkraftindustrien har lange tradisjoner. 

Norge har opparbeidet kompetanse som dekker alle sider ved et vannkraftprosjekt; fra planlegging og prosjektering til bygging, levering og installasjon av vannkraftteknisk utstyr. I tillegg har myndighetene gjennom hundre års erfaring utviklet ekspertise i å regulere og forvalte vannkraftressursene. 

ENERGIFAKTA NORGE

Nettstedet drives av Olje- og energidepartementet. Hensikten med nettsiden er å gi en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge, inkludert rammeverket som regulerer energiforsyningen.