Skip to content

Newton Magnor

Newton for alle på Magnor

INNFØRING I PROGRAMMERING – PRAKTISKE FORSØK MED MATEMATIKK OG ROBOTER

Det handler om roboter, programmering av roboter og matematikk. Dagen starter med en kort innføring i historien rundt utvikling av roboter helt frem til dagens moderne benyttelse. Her læres det om fremtidens utfordringer i forhold til roboter som overtar ufaglærte jobber og hvordan vi kan tilpasse oss den teknologiske utviklingen.

Det jobbes i grupper og hver gruppe bygger hver sin robot med hjelp av Mindstorms-lego® Gruppene må måle avstander, regne avstander, omkretser og
omdreininger. Funnene må benyttes når robotene programmeres ved hjelp av nettbrett og Lego Education som snakker med roboten.

Kontakt Rune Kjelsrud på tlf. 907 61 220 eller E-post: rk@shnh.no for mer informasjon om Newton

Newton Magnor

«Her får elevene virkelig sett og prøvd hvordan programmering og bygging av roboter setter fart i tankene!»

Ta kontakt for mer informasjon om vårt Newton miljø på Magor. Her kan vi ha hele klasser/bedrifter som deles opp i grupper. Det er plass til opp til 40 personer, og her vil man få konkrete oppgaver som hver gruppe må løse på beste måte.

Galleri