Skip to content

Oppstart eller videreutvikling av bedrift

Sør-Hedmark Næringshage kan hjelpe til med det!

Sør-Hedmark Næringshage bistår med !

Sør-Hedmark Næringshage samlokaliserer bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og utvikling. I næringshagen får utviklingsorienterte bedrifter tilgang til kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene skaper verdi for bedriftene, lokalsamfunnet og det regionale næringslivet.

FeltGIS avtale med John Deere

Vi bistår nyetablerte og etablerte bedrifter med videre utvikling.

Sør-Hedmark Næringshage er en regional aktør i Kongsvingerregionen innen næringsutvikling. Bedriften er en del av det nasjonale næringshageprogrammet til Næringsdepartementet gjennom SIVA, som er statens institusjon for industriell utvikling og vekst. SHNH har en regional rolle i Kongsvingerregionen og bistår bedrifter i vår region med

0 +
MÅLBEDRIFTER
0 +
MEDLEMSBEDRIFTER
0 +
NORSK KATAPULT PROSJEKTER
0 +
NEWTON ELEVER

Våre samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere for Sør-Hedmark Næringshage

Andre tjenester i samarbeid med SHNH