Skip to content

The Wood Region

The Wood Region Skog/Natur - Næringsutvikling

Vekst i virksomheter med utgangspunkt og tilknytning til skog/natur ressurser gjennom utvikling, synergier og samarbeid,- også med andre næringer det er naturlige koblinger til

Sør-Hedmark Næringshage AS samler ressurser fra Viken og Innlandet i arbeidet med prosjektet The Wood Region. Vi legger ressurser i grenseoverskridende klyngearbeid med bl.a. fokus på Import/Eksport/Kompetanse/Teknologi og FOU samarbeid.

Kontakt Håvard Brynjulvsrud på tlf. 948 89 415 eller E-post: hb@shnh.no for mer informasjon om The Wood Region
The Wood Region – delmål
  • Legge til rette for nyetableringer
  • Legge til rette for økt verdiskapning
  • Fokus på økonomisk merverdi
  • Bidra til etablering av formalisert samarbeid mellom målbedrifter
  • Bidra til bedre international markedstilgang
  • Fokus på kompetanseutvikling
Nettverk og koblingsfunksjon

Via The Wood Region vil Sør-Hedmark Næringshage inngå en gjensidig forpliktende samarbeids-avtale med målbedriftene som skal inngå i bransjesatsingen.

The Wood Region skal etablere møteplasser som gjør at målbedriftene deltar aktivt i utviklingsarbeidet i miljøet og legge til rette for en kultur der bedriftene diskuterer utfordringer og ideer med hverandre.

 
 
Sør-Hedmark Næringshage vil gjennom iNNVi få til en samling av kompetanse innen trebransjen som kan stimulerer til innovasjon, kunnskap, nettverk, vekst og økte markedsandeler for en av landets viktigste næringer.
iNNVi logo