Skip to content

The Wood Region

The Wood Region Skog/Natur - Næringsutvikling

Vekst i virksomheter med utgangspunkt og tilknytning til skog/natur ressurser gjennom utvikling, synergier og samarbeid,- også med andre næringer det er naturlige koblinger til

Sør-Hedmark Næringshage AS samler ressurser fra Viken og Innlandet i arbeidet med prosjektet The Wood Region. Vi legger ressurser i grenseoverskridende klyngearbeid med bl.a. fokus på Import/Eksport/Kompetanse/Teknologi og FOU samarbeid.

Kontakt Håvard Brynjulvsrud på tlf. 948 89 415 eller E-post: hb@shnh.no for mer informasjon om The Wood Region
The Wood Region – delmål
  • Legge til rette for nyetableringer
  • Legge til rette for økt verdiskapning
  • Fokus på økonomisk merverdi
  • Bidra til etablering av formalisert samarbeid mellom målbedrifter
  • Bidra til bedre international markedstilgang
  • Fokus på kompetanseutvikling
Nettverk og koblingsfunksjon

Via The Wood Region vil Sør-Hedmark Næringshage inngå en gjensidig forpliktende samarbeids-avtale med målbedriftene som skal inngå i bransjesatsingen.

The Wood Region skal etablere møteplasser som gjør at målbedriftene deltar aktivt i utviklingsarbeidet i miljøet og legge til rette for en kultur der bedriftene diskuterer utfordringer og ideer med hverandre.

 
 
Sør-Hedmark Næringshage vil gjennom iNNVi få til en samling av kompetanse innen trebransjen som kan stimulerer til innovasjon, kunnskap, nettverk, vekst og økte markedsandeler for en av landets viktigste næringer.
iNNVi logo
borge-wood

Borge Nordfjeld

Daglig leder

Sør-Hedmark Næringshage

Håvard-wood

Håvard Brunjulvsrud

Prosjektleder

The Wood Region

ole-rolstad

Ola Rolstad

Daglig leder

Tretorget AS

Wenche

Wenche Høye

Tredriver

Tidligere Hedmark

ole-jonny

Ole Jonny Kalstad

Tredriver

Tidligere Oppland

Arne-Erik Fønhus

Arne Erik Fønhus

Daglig leder

Landsbyen Næringshage AS

bjørn

Bjørn Lier

Daglig leder

Trebruk AS

anders

Anders Johansen

Daglig leder

Østfold Næringshage AS