Skip to content

Om næringshagen

Sør-Hedmark Næringshage er en regional aktør i Kongsvingerregionen innen næringsutvikling. Bedriften er en del av det nasjonale næringshageprogrammet til Næringsdepartementet gjennom SIVA, som er statens institusjon for industriell utvikling og vekst. SHNH har en regional rolle i Kongsvingerregionen og bistår bedrifter i vår region.

Sør-Hedmark Næringshage Hjulet logo

Sør-Hedmark Næringshage

Bedrifter som inngår et samarbeid med oss, blir en Målbedrift der vi sammen inngår arbeid for videre utvikling.

Vi har også Medlemsbedrifter, dette er bedrifter som ikke kan være Målbedrifter, men ønsker et tett og godt samarbeid med oss.

Sør-Hedmark Næringshage har en meget viktig funksjon gjennom Norsk Katapult, der vi gjennom det nettverket kan få realisert ideer fra tegnebordet til konkretet tester der produktet vil bli produserer for å se om dette virkelig vil være en god ide.

Gjennom Newton Magnor så kan elever/bedrifter prøve sine kunnskaper når det gjelder å lage produkter med lego som f.eks. biler, vindmøller og etterpå skal disse kjøre eller produsere strøm m.m.

0 +
Målbedrifter
0 +
Medlemsbedrifter
0 +
Norsk Katapult prosjekter
0 +
Newton elever

Sør-Hedmark Næringshage - Kontakter

Borge Nordfjeld

Borge Nordfjeld

Daglig leder/Seniorrådgiver

Tlf. +47 454 82 922
bn@shnh.no
EIDSKOG

Tom Strandberg

Tom Strandberg

Seniorrådgiver

Tlf- +47 98 18 68 58
ts@shnh.no
EIDSKOG

Morten Herud

Morten Herud

Seniorrådgiver/Prosjektleder

Tlf: +47 908 82 838
morten.herud@shnh.no
EIDSKOG

Tove Gulbrandsen

Tove Gulbrandsen

Seniorrådgiver

Tlf.: +47 926 15 251
tove.gulbrandsen@onu.no
ODAL

Håvard Brynjulvsrud

Håvard Brynjulvsrud

Seniorrådgiver/Prosjektleder

Tlf: +47 94 88 94 15
hb@shnh.no
EIDSKOG/ODAL

anette-sletmoen

Anette Strand Sletmoen

Rådgiver

Tlf.: +47 994 45 426
anette@solornh.no
SOLØR

Rune Kjelsrud

Rune Kjelsrud

Seniorrådgiver/Prosjektleder

Tlf.: +47 907 61 220
rk@shnh.no
EIDSKOG

Sør-Hedmark Næringshager´s lokaler

Grensevegen 639

Åpningstider: Man-Fre: 08:00 - 16:00

Brugata 10

Åpningstider: Etter avtale

Stasjonsvegen 16

Åpningstider: Etter avtale

Sentrumsvegen 20

Åpningstider: Etter avtale

Våre samarbeidspartnere