Skip to content

NYTTIG INFO

Sør-Hedmark Næringshage

Vi er en del av virkemiddelapparatet og vi vil gjøre vårt beste for å få vårt næringsliv gjennom en svært krevende periode. 

Dere vil få oppfølgingsmail i perioden fremover. Ta kontakt ved behov eller ser andre tiltak vi i næringshagen kan bistå næringslivet og dere målbedrifter med.

Vi oppfatter at det er ønske om oversikt over informasjon. I vårt nettverk er det samlet nyttige lenker for næringslivet, se under. Vi vil oppdatere våre sider med relevant informasjon. Og ikke nøl med å ta kontakt med oss, vi er tilgjengelige! 

NYTTIG INFO FRA BANKENE

Samlet informasjon om bistandsmuligheter
https://odal-sparebank.no/korona
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/nyheter/sammen-gjennom-krisen.html?icid=forside;;corona;;hovedbanner;;v1-ostlandet-foto;;bedrift
https://www.dnb.no/kundeservice/privat/koronavirus-informasjon.html

NYTTIG INFO FRA INNOVASJON NORGE
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/  

NYTTIG INFO FRA NHO
Korona råd til reiselivet – spørsmål og svar
https://www.nhoreiseliv.no/nyheter/2020/korona-rad-reiselivsbransjen/

Råd til arbeidsgivere
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Om regjeringens tiltakspakke og endringer som trer i kraft 19. mars. 
https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020–regjeringens-tiltakspakke/

Utstyr til helsetjenesten 
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/helseutstyr/

VIKTIG INFO TIL BEDRIFTER FRA FHI
Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende—som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Brosjyre og video om korona viruset på flere språk
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

FRILANSERE OG SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE TILTAKSPAKKE:
https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50445E/regjeringen-aapner-for-akutt-sosialhjelp-til-frilansere-og-naeringsdrivende    

NYTTIGE LENKER FRA NAV

Arbeidsgiver
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

permisjon på grunn av Korona informasjon
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

permisjon skjema
https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering

Selvstendig næringsdrivende/frilanser
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Privatperson/ansatt
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

DIGITAL SIKKERHET OG KORONA
Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: https://www.nsm.stat.no/NCSC/ncsc-varsler/ncsc-varsel-i-forbindelse-med-koronaviruset/