Skip to content

Norsk Katapult - Gjør veien fra ide til marked kortere

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, produkter, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Sør HedmarkNæringshage AS var tidlig ute med å ta i bruk det mulighetsrommet Norsk Katapult gir landets SMB bedrifter. Vår næringshage har tatt en ledende rolle i både oppbygging, mobilisering og drift av dette  innovasjonssystemet som sikrer bedriftene en god kundereise. Over 400 bedrifter har så langt fått hjelp med sine prosjekter.

Det er muligheter for medfinansiering gjennom virkemiddelapparatet.

Kontakt Morten Herud på tlf. 908 82 838 eller E-post: mh@shnh.no for mer informasjon om hva Norsk Katapult kan bistå med.

REGISTRERING:

Er din bedrift aktuell for et katapult-prosjekt? Registrer din henvendelse her. Vi kontakter deg i etterkant for å hjelpe deg i den videre prosess.

Gjør veien fra idé til marked kortere – Registrering

Vi bidrar til å realisere ditt innovasjonsprosjekt!

Næringshagene kan gjennom samarbeid med katapult-sentrene gi bedriften tilgang til:

 • Norges fremste kompetanse på sine områder
 • topp moderne testfasiliteter
 • verdensledende teknologi

Noe fakta om Katapult

Manufacturing Technology
Utvikler avanserte produksjonsmetoder

Future Materials
Utvikler avansert materialer – gjerne med utgangspunkt med pulver

Ocean Innovation
3D print – digitalisering – prototyper – maritimt utgangspunkt

Sustainable Energy
Testsentre for fornybar energi

DigiCat
Digital testing og simulering

Manufacturing Technology

Avanserte produksjonsmetoder

 • Videreutvikler, simulerer og tester produksjonslinjen før fullskalaproduksjon
 • Har testfasiliteter, kompetanse og nettverk for testing, simulering og verifisering – bl a modulbaserte og fleksible minifabrikker med Industri 4.0 standard
 • Senteret skal være en pådriver for å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer produktivt og mer nyskapende
 • Sintef Raufoss Manufacturing på vegne av NCE Raufoss med partnere

Future Materials

Avanserte materialer og produkter

 • Utvikler bærekraftige avanserte materialer til bedriftens neste produkter
 • Spesialisert på nano- og pulver-produksjon for nye formingsmetoder
 • Har testfasiliteter, kompetanse og nettverk for material-teknologisk testing, simulering og verifisering
 • Elkem AS, Arendals Fossekompani, ReSiTec og UiA er, og driver i samarbeid med industriaktører og klynger

Les mer her

Ocean Innovation

Bærekraftige energiløsninger

 • Akselerer fremtidens energisystemer og produkter til markedet
 • Spesialisert på maritime og desentraliserte energisystemer
 • Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for nye energibærere, lagring, distribusjon og styresystemer
 • NCE Maritime Clean Tech i samarbeid med flere ledende forskningsmiljøer

Les mer her

Sustainable Energy

Grønn vekst i havnæringene

 • Nye løsninger innen petroleum, matproduksjon og fornybar energi mm
 • Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for havrommet
 • Bergen Teknologioverføring (BTO), GCE Subsea, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, DNV GL og Marineholmen Forskningspark

Les mer her

DigiCat

Grønn vekst i havnæringene

 • Hjelper deg å se inn i fremtiden slik at du sparer tid, penger og får en løsning som treffer markedet bedre
 • Spesialisert på virtuell prototyping, digitale tvillinger og autonome operasjoner
 • Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for virtuell testing og simulering
 • ÅKP Blue Innovation Arena, Rolls-Royce, Inmarsat, Ulstein, Offshore Simulator Centre, og driver i samarbeid med industriaktører og klynger.

Les mer her

Norsk katapult etablerer og utvikler en infrastruktur for innovasjon

Norsk katapult er en ordning som bidrar til etablering og utvikling av katapult-sentre – som gjør veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere for norsk industri. Ordningen er etablert for å styrke innovasjonsevnen for små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Ambisjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge. Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.