Årsrapport 2021 – SIVA

Årsrapport 2021 - SIVA

Se verdiene som skapes i Siva-strukturen, og få en bedre forståelse av hvordan vi utfører vårt samfunnsoppdrag.

Tett på industri og næringsliv i hele landet

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv, og bidrar til å skape arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn.

Siva er en viktig del av statens næringsrettede virkemiddelapparat, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Våre virkemidler har alle god sektorpolitisk måloppnåelse, og leverer godt på regionalpolitiske oppgaver.

Les om Årsrapporten 2021 fra SIVA HER og hvordan Sør-Hedmark Næringshage jobber for å bidra til industrivekst i vår region.