Skip to content
entreprisekurs
23. november 2023
15:00 - 20:00
Sted:
Vinger Hotell Kongsvinger
Påmelding:
bn@shnh.no

Entreprisekontrakter i praksis

Kurs invitasjon: Entreprisekontrakter i praksis

Vår region har mange gode selskap innen bygg og anlegg. Markedet er imidlertid presset, og 2024 blir et år med skjerpet konkurranse hvor riktig lovanvendelse blir viktigere enn noen gang. Vi holder derfor et kurs innen entreprisekontrakter for selskap innen bygg og anleggsektoren i vår region.

Foredragsholder: 
Helge A. Tryti, Advokatfirmaet Tryti & Co

Kurset vil være konkret og tilpasset våre virksomheter med hovedtemaene:

– Generelt – begreper
– Ulike kontrakter i NS-systemet
– NS8405/NS8407 Rutiner før fysisk oppstart
– Pause & bevertning
– Tilleggsarbeider
– Prosjektavslutning

 

Sør-Hedmark Næringshage AS tilbyr dette kurset for kr 3.000,- pr deltaker (normalpris 4.900,-)

For selskap som ønsker flere medarbeidere med på kurset tilbys disse deltakelse for kr 1.500,-/ ekstra deltaker.

Medlemmer av Sør-Hedmark Næringshage AS får 50% rabatt.

Enkel bevertning er inkludert.

Påmelding innen 20. november.