Skip to content
Innvi-16-august
16/8-2022
12:00 - 16:00
Sted:
Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm
Pris:
Gratis
Påmelding:
Bjørn Bakke Lier, 922 25 784, post@naringshagenostfold.no

Seminar: Planlegg og gjennomfør anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom etter nye miljøkrav

EU endrer i disse dager forutsetningene for all utvikling i årene som kommer. Alle større bedrifter utvikler nå egne krav til bærekraft og tilpasning til miljøkrav etter EU´s regler. Dette toget kommer, og små og mellomstore bedrifter vil oppleve dette som endrede krav i forbindelse med kommende leveranser. De som ikke tilpasser seg dette vil ikke kunne levere. Her er byggebransjen intet unntak.

Lillestrøm kommune går foran og har allerede innarbeidet bærekraft og miljøkrav i sine anskaffelser av bygg og anlegg. Dette vil vi høre mer om i dette seminaret.

Når større byggeprosjekter skal anskaffes i tiden fremover vil det settes søkelys på bærekraft og miljøkrav. Dette vil påvirke hvordan anskaffelser beskrives og samtidig hvordan næringslivet skal levere. Dette vil i slike prosjekter påvirke entreprenøren, men også alle underleverandører som er med på å skape en riktig total-løsning.

PROGRAM

Kl 11.30 Fremmøte og kaffe med enkel lunsj – Lillestrøm Kultursenter

Kl 12.00

 • Hvordan kan kommunens folkevalgte skape grunnlag for miljøriktige anskaffelser av bygg.
  v/ Ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik

Kl 12.30

 • Krav og innhold i en miljøriktig anskaffelse av bygg i Lillestrøm kommune.
  v/ Kommunalssjef eiendom, Vidar Almsten.

Kl 13.00

 • Nå kreves klimagassregnskap for bygg – foreløpig for leilighets- og næringsbygg. Hva innebærer dette for nye byggeprosjekter – og hvordan kan dette utføres på effektiv måte?
  v/ Bård Krogshus, BIM Verdi og Viken-prosjektet MiljøBIM.no

Kl 13.30

 • Avreise til Sophie Radichsvei 7.

Kl 14.00

 • Befaring på Sophie Radich Skole.
  Kruse Smith guider og forteller.

Avsluttes ca kl 16.00

Målgruppe:

 • Regionalt næringsliv innen bygg, anlegg og eiendom.
  Lokale entreprenører, små og mellomstore bedrifter innen bygg, arkitekter, konsulenter, produktleverandører til byggebransjen og IT – leverandører.
 • Innkjøpere i kommuner
 • Kommunepolitikere

Interregprosjektet Bioeconomy Regions in Scandinavia, ressursgruppen INNVI og Næringshagen Østfold er arrangør.

Påmelding til: post@naringshagenostfold.no

Kontaktperson: Bjørn Bakke Lier, Daglig leder, Mobil +47 922 25 784

Facebook