Skip to content
kart-3s
23. mai 2022
12:00 - 14:00
Sted:
Sentrumsvegen 20, 2120 Sagstua
Pris:
Gratis
Påmelding:
Håvard Brynjulvsrud - hb@shnh.no

Presentasjon av bedrift og arbeidsområder, 3D Analyse AS

Program: 

11.45: Ankomst og kaffe 

12.00-12.20: Presentasjon av 3D Analyse AS – Dagrun Aarsten 

 • Historikk 
 • Arbeidsområder 
 • FoU-aktiviteter 
 • Undervisning og kurs 
 • Rådgivning 
 • Quick Terrain Modeler 

12.20-12.50: Gratis tilgjengelige laserdata og demo i QTM – Dagrun Aarsten 

 • Hva er laserdata? 
 • Prosjektet NDH – hele Norge dekket av laserdata 
 • Hva inneholder laserdata? Visning av punktsky og terrengmodeller 
 • Tverrsnitt, målinger 
 • Terrengmodeller, masseberegning 

12.50 – 13.00: Pause 

13.00 – 13.20: Skoganalyse fra laserdata – Håvar Bunes 

 • Skogkartlegging og visualisering av trehøyder i laserdata 
 • Klassifisering av treslag 
 • Prosjektet Norges Høyeste tre 

13.20 – 13.30: Søk etter kulturminner i laserdata – Håvar Bunes 

 • Kulturminner skjult under skog 
 • Eksempler på gravhauger, fangstgroper og kullmiler 
 • Facebookgruppe – Søk selv etter kulturminner på hoydedata.no! 

13.30 – 13.40: FoU-prosjekt: registrering av luftledninger etter ny forskrift – Dagrun Aarsten 

 • Geometrisk korreksjon + påføring av høydeverdi på nettdata fra NIS 
 • Lave kostnader ved bruk av eksisterende data: Laser, FKB, orto/stereobilder 
 • Fullstendighet: Hvem eier linjene? Hjelp oss i detektivarbeidet! 

13.40-14.00: Dronekartlegging og oppmålingstjenester – Vebjørn Nordhagen og Anders Karlsen 

 • Visualisering fra Drone – industrianlegg, skog, høye trær 
 • Georeferert punktsky fra drone 
 • Oppmålingstjenester/landmåling 

14.00 og utover: Vi er tilgjengelige for spørsmål og diskusjon videre! 

Velkommen!