Skip to content

FeltGIS inngår samarbeid med John Deere

FeltGIS inngår samarbeid med John Deere

FeltgGIS inngår samarbeid med John Deere om å tilby ny teknisk løsning for logistikk av skogdata. Innformasjonsflyt fra hogstmaskin i den operative logistikken fra skog til industri.

Løsningen som nå er tatt fram gir aktørene bedre og mer rettidig informasjon om lagerpunktene i skog og ved skogsbilvei som kan brukes til å kostnadseffektivisere lagerhold. Systemet legger også til rette for at entreprenørene får et sanntidsverktøy som gir oversikt over produksjonen og muliggjør kommunikasjon uavhengig av maskinmerke.

Innitiert  av Tretorget AS v/Ola Rolstad ble Sør-Hedmark Næringshage og prosjektet «The Wood Region» v/Håvard Brynjulvsrud koblet på. Prosjektet «The Wood Region» har bl.a. til formål å øke verdiskapning innen skog og trebearbeidende industri.

FeltGIS avtale med John Deere
Signering av avtalen ble utført hos John Deere på Kongsvinger med Axel Løvenskiold/John Deere og Isak Hasselvold/FeltGIS og Håvard Brynjulvsrud/Sør-Hedmark Næringshage overrakte begge blomster og ser frem til et meget godt samarbeid fremover.