Skip to content

Fortsatt gratis hjelp til koronarammede bedrifter!

Fortsatt gratis hjelp til koronarammede bedrifter!

Sør-Hedmark Næringshage, i samarbeid med Solør Næringshage og Odal Næringshage, har gjennom SIVA-systemet fått forsterket mulighet til å være en medspiller og bidragsyter for bedrifter som er rammet av koronaviruset. 
Dette kan være knyttet til for eksempel driftsutfordringer, permitteringsproblematikk, eller det å tenke strategisk for å være bedre rustet til å komme i markedsposisjon.

 

Tiltaket skal spesifikt avhjelpe de bedriftene som får negative konsekvenser, som følge av koronaviruset. SIVA-systemet har nå fjernet kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter, det betyr at du får gratis bistand. 
Ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket.