Skip to content

Norsk Katapult, fra ide til markedet

Gjør veien fra ide til marked kortere

Sør-Hedmark Næringshage AS var tidlig ute med å ta ibruk det mulighetsrommet Norsk Katapult gir landets SMB bedrifter

Det har vært en fantastisk reise hvor små og mellomstore bedrifter har fått tilgang til noen av landets beste FOU miljøer. Vi i vår næringshage har tatt en ledende rolle i både oppbygging og drifting av et kvalitetssystem som sikrer bedriftene en god kundereise i møte med disse sentrene, og over 200 gode prosjekter har vi så langt fått hjelp med sine prosjekter

Vi bidrar til å realisere ditt innovasjonsprosjekt!

Næringshagene kan gjennom samarbeid med katapult-sentrene gi bedriften tilgang til:

 • Norges fremste kompetanse på sine områder
 • topp moderne testfasiliteter
 • verdensledende teknologi
Noe fakta om Katapult

Manufacturing Technology
Utvikler avanserte produksjonsmetoder

Future Materials
Utvikler avansert materialer – gjerne med utgangspunkt med pulver

Ocean Innovation
3D print – digitalisering – prototyper – maritimt utgangspunkt
 
Sustainable Energy
Testsentre for fornybar energi
 
DigiCat
Digital testing og simulering

Partner for;
Avanserte produksjonsmetoder

 • Videreutvikler, simulerer og tester produksjonslinjen før fullskalaproduksjon
 • Har testfasiliteter, kompetanse og nettverk for testing, simulering og verifisering – bl a modulbaserte og fleksible minifabrikker med Industri 4.0 standard
 • Senteret skal være en pådriver for å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer produktivt og mer nyskapende
 • Sintef Raufoss Manufacturing på vegne av NCE Raufoss med partnere

Partner for;

Avanserte materialer og produkter

 • Utvikler bærekraftige avanserte materialer til bedriftens neste produkter
 • Spesialisert på nano- og pulver-produksjon for nye formingsmetoder
 • Har testfasiliteter, kompetanse og nettverk for material-teknologisk testing, simulering og verifisering
 • Elkem AS, Arendals Fossekompani, ReSiTec og UiA er, og driver i samarbeid med industriaktører og klynger

Partner for;

Bærekraftige energiløsninger

 • Akselerer fremtidens energisystemer og produkter til markedet
 • Spesialisert på maritime og desentraliserte energisystemer
 • Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for nye energibærere, lagring, distribusjon og styresystemer
 • NCE Maritime Clean Tech i samarbeid med flere ledende forskningsmiljøer

Partner for;

Grønn vekst i havnæringene

 • Nye løsninger innen petroleum, matproduksjon og fornybar energi mm
 • Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for havrommet
 • Bergen Teknologioverføring (BTO), GCE Subsea, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, DNV GL og Marineholmen Forskningspark

Partner for;

Grønn vekst i havnæringene

 • Hjelper deg å se inn i fremtiden slik at du sparer tid, penger og får en løsning som treffer markedet bedre
 • Spesialisert på virtuell prototyping, digitale tvillinger og autonome operasjoner
 • Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for virtuell testing og simulering
 • ÅKP Blue Innovation Arena, Rolls-Royce, Inmarsat, Ulstein, Offshore Simulator Centre, og driver i samarbeid med industriaktører og klynger

Kontakt Morten Herud på tlf. 908 82 838 eller E-post: morten.herud@shnh.no for mer informasjon hva Norsk Katapult kan bistå dine ideer med.