Skip to content

OKIN

Informasjon om lærlinger

Ser du på muligheten som lærling eller ønsker din bedrift en lærling, har vi informasjonen her

Det handler om roboter, programmering av roboter og matematikk. Dagen starter med en kort innføring i historien rundt utvikling av roboter helt frem til dagens moderne benyttelse. Her læres det om fremtidens utfordringer i forhold til roboter som overtar ufaglærte jobber og hvordan vi kan tilpasse oss den teknologiske utviklingen.

Det jobbes i grupper og hver gruppe bygger hver sin robot med hjelp av Mindstorms-lego® Gruppene må måle avstander, regne avstander, omkretser og
omdreininger. Funnene må benyttes når robotene programmeres ved hjelp av nettbrett og Lego Education som snakker med roboten.

Våre fag

Industrimekaniker

Aktuelle arbeidssteder
Industrimekanikere er ofte ansatt i private virksomheter, og jobber innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver er

 • montering og vedlikehold av maskiner
 • rør- og platearbeid
 • feilsøking på maskiner og prosessutstyr
 • bruk av maskindrevet verktøy

Les mer om industrimekanikerfaget

Produksjonsteknikk

Aktuelle arbeidssteder
Aktuelle arbeidssteder er små og mellomstore industribedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver er

 • styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
 • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
 • omlegging, reparasjon og vedlikehold
 • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

Les mer om produksjonteknikkfaget

 

Yrkessjåfør

Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplasser for en yrkessjåfør finnes i transportbransjen og omfatter alt fra forskjellige typer godstransport til persontransport.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • transport av personer og varer
 • håndtering og sikring av last og personer
 • lasting og lossing
 • service og kundebehandling
 • ruteplanlegging
 • planlegging og gjennomføring av oppdrag
 • håndtering av transportdokumenter og dokumenter for grensepassering
 • vedlikehold og klargjøring av utstyr

Les mer om transportfaget

Logistikk

Aktuelle arbeidssteder
En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
 • ordrebehandling, lagerhold og emballering
 • klargjøring for forsendelser
 • sikring av gods
 • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
 • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
 • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
 • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
 • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Kontor og administrasjon

Aktuelle arbeidssteder
Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • service, kundebehandling og veiledning
 • skriftlig og muntlig informasjonsformidling
 • kunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandling
 • innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid
 • kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer
 • bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler

Les mer om kontor- og administrasjonsfaget

 

Kontor og administrasjon

Aktuelle arbeidssteder
Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • service, kundebehandling og veiledning
 • skriftlig og muntlig informasjonsformidling
 • kunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandling
 • innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid
 • kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer
 • bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler

Les mer om kontor- og administrasjonsfaget

 

Reiseliv

Aktuelle arbeidssteder
En reiselivsmedarbeider kan ha sin arbeidsplass innen en rekke virksomheter som for eksempel reise- og bookingbyråer, turoperatører, jernbaneselskaper, event- og attraksjonsbedrifter, turistkontorer og fergerederier.

Sentrale arbeidsområder er

 • kunde-/gjestebehandling
 • rådgivning og veileding om reiser og reisemål
 • planlegging og gjennomføring av aktiviteter og opplevelser
 • bruk av informasjonsteknologi som salgs- og støtteverktøy
 • bruk av søkemotorer og bookingsystemer
 • reservasjon og billettering
 • markedsføring og salgsarbeid

Les mer om reiselivsfaget

Salgsfaget

Aktuelle arbeidssteder innen salg
Arbeidsplassen til en salgsmedarbeider vil kunne være i en rekke private og noen offentlige virksomheter.

Sentrale arbeidsområder er

 • Markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid
 • Ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp)
 • Kommunikasjon og sosial samhandling
 • Bruk av teknologiske hjelpemidler
 • Inngående kunnskaper om bedriftens produkter
 • Personlige egenskaper

En salgsmedarbeider må være kunde- og serviceorientert, blid og høflig, kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, men også i samarbeid med andre. God kommunikasjonsevne og sosiale ferdigheter er avgjørende kvalitetsfaktorer. Du bør ha økonomisk sans, gode språkkunnskaper og være ryddig.