Skip to content

Ordfører For Tre

Webinar – Fremtidens bærekraftig materialvalg

Sør-Hedmark Næringshage AS har hatt et omfattende engasjement i interregprosjektet The Bioeconom Region.

Mange møter og seminarer er arrangert for å bringe de ulike aktørene i bransjen sammen med blant annet offentlige innkjøpere og arkitekter.

 
Næringshagene og Tredriverne i Viken og Innlandet, inviterer nå byggebransjen samt offentlige og private eiendomsaktører til webinar om mulighetene med trekonstruksjoner.
 

Næringshagene og Tredrivere i Viken og Innlandet gjennomførte et meget bra Webinar med fokus på «Fremtidens bærekraftige materialvalg»

Bjørn Bakke Lier / Daglig leder i Trebruk AS var ordstyrer for dagen og ledet Webinaret på en god og trygg måte.

Først ut var Karoline Fjeldstad / Ordfører i Rakkestad som er med som «Ordfører for tre» for sin region, etter Karoline holdt Olaf Thommesen en «appel» om utfordringer som småbedrifter har når det gjelder lover & regler og hvor komplekst dette blir for småbedrifter.

Så holdt Knut Hvithammer / Ordfører i Sør-Odal en presentasjon om hvor viktig skogbruket er i vår region og hvilke muligheter dette gir. Etter det så ble det en god gjennomgang av trebruk  på den nye skolen i Sør-Odal Glommasvingen Skole.

Etter pausen holdt Trond Barli / Markedsdirektør i RVT AS, Kristine Nore / Forskning og innovasjonsjef i Splitkon AS og Mariann Mydland / Prosjektingeniør i Betonmast Innlandet AS gode foredrag.