Skip to content

Vi etablerer oss i Nord-Odal

Etablering i Nord-Odal

Sør-Hedmark Næringshage har valgt å etablere en filial i Nord-Odal, der Odal Sparebank holdt til.

Sør-Hedmark Næringshage vil tilby bistand til oppstart og utvikling av bedrifter innen de fleste næringer, og vi har stor kompetanse inne trevirke, industri, markedsføring m.m. Her må det nevnes at Sør-Hedmark Næringshage samler ressurser fra Viken og Innlandet i arbeidet med The Wood Region. Her legges det  ressurser i grenseoverskridende klyngearbeid med bl.a. fokus på Import/Eksport/Kompetanse/Teknologi og FOU samarbeid.

Mindre bedrifter kan leie egne kontor eller leie dagplass og samtidig ha tilgang til felles spiserom, møterom, printer og andre fellesfunksjoner.

Nå er avtalen signert og dette viser at vi skal få mer til i vår kommune, sier næringssjef Eva Snare i Nord-Odal kommune som sitter her sammen med daglig leder Borge Nordfjeld i Sør-Hedmark Næringshage.

Tove Gulbrandsen og Borge Nordfjeld i Sør-Hedmark Næringshage ser frem videre utvikling av næringslivet i Nord-Odal, og ønsker gamle og nye bedrifter hjertelig velkommen inn til samtaler og møter, og kontaktpersonen er Tove Guldbrandsen og treffes på tlf.: 926 15 251