Ordfører For Tre

Ordfører for tre

Webinar – Fremtidens bærekraftig materialvalg

Sør-Hedmark Næringshage AS har hatt et omfattende engasjement i interregprosjektet The Bioeconom Region.

Mange møter og seminarer er arrangert for å bringe de ulike aktørene i bransjen sammen med blant annet offentlige innkjøpere og arkitekter.

 
Næringshagene og Tredriverne i Viken og Innlandet, inviterer nå byggebransjen samt offentlige og private eiendomsaktører til webinar om mulighetene med trekonstruksjoner.
 

Næringshagene og Tredrivere i Viken og Innlandet gjennomførte et meget bra Webinar med fokus på «Fremtidens bærekraftige materialvalg»

Bjørn Bakke Lier / Daglig leder i Trebruk AS var ordstyrer for dagen og ledet Webinaret på en god og trygg måte.

Først ut var Karoline Fjeldstad / Ordfører i Rakkestad som er med som «Ordfører for tre» for sin region, etter Karoline holdt Olaf Thommesen en «appel» om utfordringer som småbedrifter har når det gjelder lover & regler og hvor komplekst dette blir for småbedrifter.

Så holdt Knut Hvithammer / Ordfører i Sør-Odal en presentasjon om hvor viktig skogbruket er i vår region og hvilke muligheter dette gir. Etter det så ble det en god gjennomgang av trebruk  på den nye skolen i Sør-Odal Glommasvingen Skole.

Etter pausen holdt Trond Barli / Markedsdirektør i RVT AS, Kristine Nore / Forskning og innovasjonsjef i Splitkon AS og Mariann Mydland / Prosjektingeniør i Betonmast Innlandet AS gode foredrag.

Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

Norwegian wood cluster

Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

Sør-Hedmark Næringshage AS v/ Borge Nordfjeld er prosjektleder for prosjektet digitalisering og automasjon i Norwegian Wood Cluster(NWC). Sammen med en rekke andre ressurser innenfor verdikjeden skog-industri-bygg arbeider vi for å utvikle internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri.

I dag annonserte distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, at NWC blir en del av Norwegian Innovation Clusters(Arena-program). 

Arena-programmet er en annerkjennelse av klyngens arbeid og potensialet til medlemmene.  Gjennom programmet vil klyngen få et årlig tilskudd til Innovasjonsdrift, samt faglig oppfølging, og oppkobling på ulike miljøer og muligheter i norsk næringsliv. NWC blir nå en del av en eksklusiv gruppe klynger som har denne støtten fra Innovasjon Norge. Klyngeleder Knut Skinnes uttaler: 

– har vi jobba for lenge, og det er stas at vi nå får denne annerkjennelsen for jobben vi gjør, og det vi som klynge ønsker å skape for våre medlemmer og for samfunnet.

Dette beviser at klyngen, og medlemmene, har et stort potensial og kan stå i front i utviklingen av nye norske og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er et viktig moment for hvordan vi skal skape morgendagens løsninger og fremme trenæringen i Innlandet, landet og verden forøvrig.

Sør-Hedmark Næringshage AS har i en årrekke arbeidet med bedrifter innen SMB-segmentet i tidligere Hedmark. Næringshagen er en del av næringshagenettverket i Norge som delfinansieres av regionene og administreres av SIVA.

Daglig leder Borge Nordfjeld i Sør-Hedmark Næringshage AS uttaler:» NWC representerer i dag et nettverk av bedrifter som sammen utgjør en meget solid organisering av aktivitet rettet mot trebruk og trebyggerier i vår region. Vi føler oss derfor privilegert ved å få delta med våre ressurser i arbeidet med digitalisering og automasjon i NWC. Vi ser også gode synergier ved at vårt bedriftsnettverk og vår bransjesatsning TheWoodRegion nå får en solid kobling til NWC som aktivt cluster for sine medlemmer og for sitt arenaprosjekt.

Vi gratulerer NWC med en god samling av ressurser bak en godt gjennomarbeidet arenasøknad. «

Les mer om NWC her

Les mer om Norwegian Innovation Cluster her .