Ny medarbeider i Sør-Hedmark Næringshage

Nyansatt i Sør-Hedmark Næringshage Runde Kjelsrud

Ny medarbeider i Sør-Hedmark Næringshage

Vi har gleden av å introdusere vår ny medarbeider Rune Kjelsrud

Han tar over flere roller i Sør-hedmark Næringshage og blir en god ressurs for våre satsninger og bedrifter.

Vi takker samtidig Eric Anthony Kaberg Utgården i arbeidet med Newton Magnor som nå har passert mer enn 6500 elevbesøk siden oppstart.  Vi ønsker Eric lykke til i ny jobb og hjertelig velkommen til oss Rune!

Skogbruket digitaliseres

Skogbruket skal digitaliseres

Vår målbedrift FeltGIS og MEF Skog har inngått samarbeid

FeltGIS har sammen med MEF utviklet kartfunksjonalitet for skogsentreprenører. Her får entreprenørene  kart med alle offentlig tilgjengelige karttemaer som gjelder skogbruket. Mange av kartlagene er de samme som vises i NIBIOs Kilden i tillegg til flere, blant annet informasjon om hjemmelshaver.

MEF Skog sier at fordelen med FeltGIS er at de har forkus på brukernes hverdag med enkle og effektive løsninger og at de allerede er involvert i Skog-Datas Virkeshandel og NIBIOS Silvismart. 

FeltGIS er en målbedrift i Sør-Hedmark Næringshage som vi har bistått og hjulpet over tid, sier prosjektleder for The Wood Region Håvard Brynjulvsrud.

Les mer om saken her: MEF tar grep i digitaliseringen (campaign-archive.com)

FeltGIS / Sør-Hedmark Næringshage

FeltGIS får støtte

FeltGIS / Sør-Hedmark Næringshage

FeltGIS AS er en målbedrift hos Sør-Hedmark Næringshage utvikler digitale tjenester rettet mot skogbruket. Selskapet har nå gjennomført en emisjon som kan tilføre bedriften 10,3 millioner kroner

Emisjonen gjennomføres av Skagerak Maturo via investeringsfondet First Seed Hedmark. Fondet er etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune, med Skagerak Maturo som forvalter.

Gründer og daglig leder Isak Hasselvold startet selskapet i 2016 og har utviklet logistikk løsninger rettet mot Skogdata, som er skognæringens datasentral.  Systemet legger også til rette for at entreprenører og resten av skognæringen får tilgang til løpende oppdatering over produksjonen og muliggjør kommunikasjon uavhengig av maskinmerke.

Sør-Hedmark Næringshage v/ Håvard Brynjulvsrud har bistått FeltGIS med en spennende og god fremdrift.

Les saken på Shifter

Maskin Feral AS, ESS AB og Norske Tog utvikler ny miljøteknologi!

Maskin Feral AS, ESS AB og Norske Tog utvikler ny miljøteknologi!

Norske Tog AS har som mål og senke CO2 utslipp og miljøpåvirkningen fra sine dieseltog. Norske Tog AS, tidligere NSB, har derfor nå inngått et innovasjonssamarbeid med Maskin Feral AS, for å utvikle ny og mer miljøvennlig teknologi.

Den nye teknologien skal hjelpe Norske Tog med å senke CO2 utslipp og dermed minske miljøpåvirkningen fra sine diesel tog. Dersom prosjektet går etter planen, vil også forbruket av drivstoff minske. Man får derfor ikke bare mer miljøvennlige tog, men også billigere tog i drift. Innovasjonsarbeidet støtter opp under globale forventninger og krav, som ligger i å benytte forbedret teknologi som leder til reduserte miljøpåvirkninger.

 

FeltGIS inngår samarbeid med John Deere

FeltGIS avtale med John Deere

FeltGIS inngår samarbeid med John Deere

FeltgGIS inngår samarbeid med John Deere om å tilby ny teknisk løsning for logistikk av skogdata. Innformasjonsflyt fra hogstmaskin i den operative logistikken fra skog til industri.

Løsningen som nå er tatt fram gir aktørene bedre og mer rettidig informasjon om lagerpunktene i skog og ved skogsbilvei som kan brukes til å kostnadseffektivisere lagerhold. Systemet legger også til rette for at entreprenørene får et sanntidsverktøy som gir oversikt over produksjonen og muliggjør kommunikasjon uavhengig av maskinmerke.

Innitiert  av Tretorget AS v/Ola Rolstad ble Sør-Hedmark Næringshage og prosjektet «The Wood Region» v/Håvard Brynjulvsrud koblet på. Prosjektet «The Wood Region» har bl.a. til formål å øke verdiskapning innen skog og trebearbeidende industri.

FeltGIS avtale med John Deere
Signering av avtalen ble utført hos John Deere på Kongsvinger med Axel Løvenskiold/John Deere og Isak Hasselvold/FeltGIS og Håvard Brynjulvsrud/Sør-Hedmark Næringshage overrakte begge blomster og ser frem til et meget godt samarbeid fremover.

Retail banks wake up to digital lending this year

Overview

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Consulting represents success at realizing the company is going in the wrong direction. The only time the company fails is when it is not possible to do a turnaround anymore. We help companies pivot into more profitable directions where they can expand and grow. It is inevitable that companies will end up making a few mistakes; we help them correct these mistakes.

Problems

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Solution

Suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

0 %
Increase Integration
0 %
Business Growth
0
Number of Sales

What Client Say

Within the construction industry as their overdraft

Overview

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Consulting represents success at realizing the company is going in the wrong direction. The only time the company fails is when it is not possible to do a turnaround anymore. We help companies pivot into more profitable directions where they can expand and grow. It is inevitable that companies will end up making a few mistakes; we help them correct these mistakes.

Problems

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Solution

Suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

0 %
Increase Integration
0 %
Business Growth
0
Number of Sales

What Client Say

Retail banks wake up to digital lending this year

Overview

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Consulting represents success at realizing the company is going in the wrong direction. The only time the company fails is when it is not possible to do a turnaround anymore. We help companies pivot into more profitable directions where they can expand and grow. It is inevitable that companies will end up making a few mistakes; we help them correct these mistakes.

Problems

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Solution

Suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

0 %
Increase Integration
0 %
Business Growth
0
Number of Sales

What Client Say

Within the construction industry as their overdraft

Overview

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Consulting represents success at realizing the company is going in the wrong direction. The only time the company fails is when it is not possible to do a turnaround anymore. We help companies pivot into more profitable directions where they can expand and grow. It is inevitable that companies will end up making a few mistakes; we help them correct these mistakes.

Problems

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Solution

Suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

0 %
Increase Integration
0 %
Business Growth
0
Number of Sales

What Client Say

Retail banks wake up to digital lending this year

Overview

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Consulting represents success at realizing the company is going in the wrong direction. The only time the company fails is when it is not possible to do a turnaround anymore. We help companies pivot into more profitable directions where they can expand and grow. It is inevitable that companies will end up making a few mistakes; we help them correct these mistakes.

Problems

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Solution

Suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

0 %
Increase Integration
0 %
Business Growth
0
Number of Sales

What Client Say