Skogbruket digitaliseres

Skogbruket skal digitaliseres

Vår målbedrift FeltGIS og MEF Skog har inngått samarbeid

FeltGIS har sammen med MEF utviklet kartfunksjonalitet for skogsentreprenører. Her får entreprenørene  kart med alle offentlig tilgjengelige karttemaer som gjelder skogbruket. Mange av kartlagene er de samme som vises i NIBIOs Kilden i tillegg til flere, blant annet informasjon om hjemmelshaver.

MEF Skog sier at fordelen med FeltGIS er at de har forkus på brukernes hverdag med enkle og effektive løsninger og at de allerede er involvert i Skog-Datas Virkeshandel og NIBIOS Silvismart. 

FeltGIS er en målbedrift i Sør-Hedmark Næringshage som vi har bistått og hjulpet over tid, sier prosjektleder for The Wood Region Håvard Brynjulvsrud.

Les mer om saken her: MEF tar grep i digitaliseringen (campaign-archive.com)

FeltGIS / Sør-Hedmark Næringshage

FeltGIS får støtte

FeltGIS / Sør-Hedmark Næringshage

FeltGIS AS er en målbedrift hos Sør-Hedmark Næringshage utvikler digitale tjenester rettet mot skogbruket. Selskapet har nå gjennomført en emisjon som kan tilføre bedriften 10,3 millioner kroner

Emisjonen gjennomføres av Skagerak Maturo via investeringsfondet First Seed Hedmark. Fondet er etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune, med Skagerak Maturo som forvalter.

Gründer og daglig leder Isak Hasselvold startet selskapet i 2016 og har utviklet logistikk løsninger rettet mot Skogdata, som er skognæringens datasentral.  Systemet legger også til rette for at entreprenører og resten av skognæringen får tilgang til løpende oppdatering over produksjonen og muliggjør kommunikasjon uavhengig av maskinmerke.

Sør-Hedmark Næringshage v/ Håvard Brynjulvsrud har bistått FeltGIS med en spennende og god fremdrift.

Les saken på Shifter

Eidskog Stangeskovene med nytt tørkeanlegg

Eidskog Stangeskovene med ny tretørke

Eidskog Stangeskovene med nytt tørkeanlegg

Eidskog Stangeskovene AS har investert i nytt tørkeanlegg på Skotterud.

ESAS er en betydelig målbedrift hos oss og det er moro å se hvordan bedriften nå lykkes, og dermed også kan ta slike betydelige løft.

Sør-Hedmark Næringshage har bidratt med ressurser for blant annet prosjektering av det nye tørkeanlegget.

 

Ordfører For Tre

Ordfører for tre

Webinar – Fremtidens bærekraftig materialvalg

Sør-Hedmark Næringshage AS har hatt et omfattende engasjement i interregprosjektet The Bioeconom Region.

Mange møter og seminarer er arrangert for å bringe de ulike aktørene i bransjen sammen med blant annet offentlige innkjøpere og arkitekter.

 
Næringshagene og Tredriverne i Viken og Innlandet, inviterer nå byggebransjen samt offentlige og private eiendomsaktører til webinar om mulighetene med trekonstruksjoner.
 

Næringshagene og Tredrivere i Viken og Innlandet gjennomførte et meget bra Webinar med fokus på «Fremtidens bærekraftige materialvalg»

Bjørn Bakke Lier / Daglig leder i Trebruk AS var ordstyrer for dagen og ledet Webinaret på en god og trygg måte.

Først ut var Karoline Fjeldstad / Ordfører i Rakkestad som er med som «Ordfører for tre» for sin region, etter Karoline holdt Olaf Thommesen en «appel» om utfordringer som småbedrifter har når det gjelder lover & regler og hvor komplekst dette blir for småbedrifter.

Så holdt Knut Hvithammer / Ordfører i Sør-Odal en presentasjon om hvor viktig skogbruket er i vår region og hvilke muligheter dette gir. Etter det så ble det en god gjennomgang av trebruk  på den nye skolen i Sør-Odal Glommasvingen Skole.

Etter pausen holdt Trond Barli / Markedsdirektør i RVT AS, Kristine Nore / Forskning og innovasjonsjef i Splitkon AS og Mariann Mydland / Prosjektingeniør i Betonmast Innlandet AS gode foredrag.

Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

Norwegian wood cluster

Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

Sør-Hedmark Næringshage AS v/ Borge Nordfjeld er prosjektleder for prosjektet digitalisering og automasjon i Norwegian Wood Cluster(NWC). Sammen med en rekke andre ressurser innenfor verdikjeden skog-industri-bygg arbeider vi for å utvikle internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri.

I dag annonserte distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, at NWC blir en del av Norwegian Innovation Clusters(Arena-program). 

Arena-programmet er en annerkjennelse av klyngens arbeid og potensialet til medlemmene.  Gjennom programmet vil klyngen få et årlig tilskudd til Innovasjonsdrift, samt faglig oppfølging, og oppkobling på ulike miljøer og muligheter i norsk næringsliv. NWC blir nå en del av en eksklusiv gruppe klynger som har denne støtten fra Innovasjon Norge. Klyngeleder Knut Skinnes uttaler: 

– har vi jobba for lenge, og det er stas at vi nå får denne annerkjennelsen for jobben vi gjør, og det vi som klynge ønsker å skape for våre medlemmer og for samfunnet.

Dette beviser at klyngen, og medlemmene, har et stort potensial og kan stå i front i utviklingen av nye norske og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er et viktig moment for hvordan vi skal skape morgendagens løsninger og fremme trenæringen i Innlandet, landet og verden forøvrig.

Sør-Hedmark Næringshage AS har i en årrekke arbeidet med bedrifter innen SMB-segmentet i tidligere Hedmark. Næringshagen er en del av næringshagenettverket i Norge som delfinansieres av regionene og administreres av SIVA.

Daglig leder Borge Nordfjeld i Sør-Hedmark Næringshage AS uttaler:» NWC representerer i dag et nettverk av bedrifter som sammen utgjør en meget solid organisering av aktivitet rettet mot trebruk og trebyggerier i vår region. Vi føler oss derfor privilegert ved å få delta med våre ressurser i arbeidet med digitalisering og automasjon i NWC. Vi ser også gode synergier ved at vårt bedriftsnettverk og vår bransjesatsning TheWoodRegion nå får en solid kobling til NWC som aktivt cluster for sine medlemmer og for sitt arenaprosjekt.

Vi gratulerer NWC med en god samling av ressurser bak en godt gjennomarbeidet arenasøknad. «

Les mer om NWC her

Les mer om Norwegian Innovation Cluster her .

Maskin Feral AS, ESS AB og Norske Tog utvikler ny miljøteknologi!

Maskin Feral AS, ESS AB og Norske Tog utvikler ny miljøteknologi!

Norske Tog AS har som mål og senke CO2 utslipp og miljøpåvirkningen fra sine dieseltog. Norske Tog AS, tidligere NSB, har derfor nå inngått et innovasjonssamarbeid med Maskin Feral AS, for å utvikle ny og mer miljøvennlig teknologi.

Den nye teknologien skal hjelpe Norske Tog med å senke CO2 utslipp og dermed minske miljøpåvirkningen fra sine diesel tog. Dersom prosjektet går etter planen, vil også forbruket av drivstoff minske. Man får derfor ikke bare mer miljøvennlige tog, men også billigere tog i drift. Innovasjonsarbeidet støtter opp under globale forventninger og krav, som ligger i å benytte forbedret teknologi som leder til reduserte miljøpåvirkninger.

 

FeltGIS inngår samarbeid med John Deere

FeltGIS avtale med John Deere

FeltGIS inngår samarbeid med John Deere

FeltgGIS inngår samarbeid med John Deere om å tilby ny teknisk løsning for logistikk av skogdata. Innformasjonsflyt fra hogstmaskin i den operative logistikken fra skog til industri.

Løsningen som nå er tatt fram gir aktørene bedre og mer rettidig informasjon om lagerpunktene i skog og ved skogsbilvei som kan brukes til å kostnadseffektivisere lagerhold. Systemet legger også til rette for at entreprenørene får et sanntidsverktøy som gir oversikt over produksjonen og muliggjør kommunikasjon uavhengig av maskinmerke.

Innitiert  av Tretorget AS v/Ola Rolstad ble Sør-Hedmark Næringshage og prosjektet «The Wood Region» v/Håvard Brynjulvsrud koblet på. Prosjektet «The Wood Region» har bl.a. til formål å øke verdiskapning innen skog og trebearbeidende industri.

FeltGIS avtale med John Deere
Signering av avtalen ble utført hos John Deere på Kongsvinger med Axel Løvenskiold/John Deere og Isak Hasselvold/FeltGIS og Håvard Brynjulvsrud/Sør-Hedmark Næringshage overrakte begge blomster og ser frem til et meget godt samarbeid fremover.

Norsk Katapult, fra ide til markedet

Gjør veien fra ide til marked kortere

Sør-Hedmark Næringshage AS var tidlig ute med å ta ibruk det mulighetsrommet Norsk Katapult gir landets SMB bedrifter

Det har vært en fantastisk reise hvor små og mellomstore bedrifter har fått tilgang til noen av landets beste FOU miljøer. Vi i vår næringshage har tatt en ledende rolle i både oppbygging og drifting av et kvalitetssystem som sikrer bedriftene en god kundereise i møte med disse sentrene, og over 200 gode prosjekter har vi så langt fått hjelp med sine prosjekter

Vi bidrar til å realisere ditt innovasjonsprosjekt!

Næringshagene kan gjennom samarbeid med katapult-sentrene gi bedriften tilgang til:

 • Norges fremste kompetanse på sine områder
 • topp moderne testfasiliteter
 • verdensledende teknologi
Noe fakta om Katapult

Manufacturing Technology
Utvikler avanserte produksjonsmetoder

Future Materials
Utvikler avansert materialer – gjerne med utgangspunkt med pulver

Ocean Innovation
3D print – digitalisering – prototyper – maritimt utgangspunkt
 
Sustainable Energy
Testsentre for fornybar energi
 
DigiCat
Digital testing og simulering

Partner for;
Avanserte produksjonsmetoder

 • Videreutvikler, simulerer og tester produksjonslinjen før fullskalaproduksjon
 • Har testfasiliteter, kompetanse og nettverk for testing, simulering og verifisering – bl a modulbaserte og fleksible minifabrikker med Industri 4.0 standard
 • Senteret skal være en pådriver for å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer produktivt og mer nyskapende
 • Sintef Raufoss Manufacturing på vegne av NCE Raufoss med partnere

Partner for;

Avanserte materialer og produkter

 • Utvikler bærekraftige avanserte materialer til bedriftens neste produkter
 • Spesialisert på nano- og pulver-produksjon for nye formingsmetoder
 • Har testfasiliteter, kompetanse og nettverk for material-teknologisk testing, simulering og verifisering
 • Elkem AS, Arendals Fossekompani, ReSiTec og UiA er, og driver i samarbeid med industriaktører og klynger

Partner for;

Bærekraftige energiløsninger

 • Akselerer fremtidens energisystemer og produkter til markedet
 • Spesialisert på maritime og desentraliserte energisystemer
 • Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for nye energibærere, lagring, distribusjon og styresystemer
 • NCE Maritime Clean Tech i samarbeid med flere ledende forskningsmiljøer

Partner for;

Grønn vekst i havnæringene

 • Nye løsninger innen petroleum, matproduksjon og fornybar energi mm
 • Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for havrommet
 • Bergen Teknologioverføring (BTO), GCE Subsea, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, DNV GL og Marineholmen Forskningspark

Partner for;

Grønn vekst i havnæringene

 • Hjelper deg å se inn i fremtiden slik at du sparer tid, penger og får en løsning som treffer markedet bedre
 • Spesialisert på virtuell prototyping, digitale tvillinger og autonome operasjoner
 • Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for virtuell testing og simulering
 • ÅKP Blue Innovation Arena, Rolls-Royce, Inmarsat, Ulstein, Offshore Simulator Centre, og driver i samarbeid med industriaktører og klynger

Kontakt Morten Herud på tlf. 908 82 838 eller E-post: morten.herud@shnh.no for mer informasjon hva Norsk Katapult kan bistå dine ideer med.